Sorting out Separation is moving to GOV.UK. You do not need to do anything. All pages will be redirected.

(English) Action Plan

Os ydych yn teimlo eich bod chi neu eich plant mewn perygl o niwed gan eu rhiant arall, eu teulu neu unrhyw un arall allai fod mewn cysylltiad gyda nhw, neu os bydd gennych unrhyw bryderon eraill am ddiogelwch neu les, mae yma gwybodaeth am drais yn y cartref a chamdriniaeth cyn i chi barhau gyda'ch rhestr glicio

Cael eich cynllun gweithredu

I lawer o bobl, gall ysgaru neu wahanu fod yn un o'r pethau anoddaf i fynd drwyddo. Os oes gennych blant, gall fod yn waeth byth.

Os ydy rhywun rydych yn ei adnabod yn gwahanu, mae'n debyg eich bod wedi meddwl am sut y gallech eu helpu.

Gallwch ddilyn ein cymorth gam wrth gam i ddod o hyd i wybodaeth a mudiadau sy’n gallu cynnig cymorth. Bydd yn eich helpu i greu rhestr o fudiadau wedi eu teilwra i'ch amgylchiadau penodol chi.

Er mwyn sicrhau ein bod yn dod o hyd i'r help cywir ar eich cyfer chi, y peth cyntaf fydd angen i chi ei wneud yw rhoi manylion i ni am y sefyllfa bresennol.

Cychwyn