Sorting out Separation is moving to GOV.UK. You do not need to do anything. All pages will be redirected.

Magu plant a bod yn rhiant

Mae plant yn ymrwymiad am weddill eich bywyd. Os yn magu plant mewn partneriaeth neu ar wahân, dylai bob rhiant anelu at greu amgylchedd sy’n ddiogel ac yn llawn cariad.

Bydd datblygiad plant yn elwa os gall y ddau riant rannu rhywbeth sy’n gyffredin iddynt; gallai cynlluniau magu plant, rhannu gofal plant a magu plant ar y cyd helpu.

Child reading a book