Beth yw cynhaliaeth plant?

Mae’r mwyafrif o rieni am gael beth sydd orau i’w plant, hyd yn oed os nad ydynt yn byw gyda nhw. Mae cynhaliaeth plant yn gymorth ariannol rheolaidd sy’n helpu tuag at gostau byw bob dydd eich plentyn. Mae’r rhiant sydd heb brif ofal y plentyn o ddydd i ddydd yn talu cynhaliaeth plant i’r rhiant arall.

Gall cynhaliaeth plant wneud gwahaniaeth mawr i fywyd eich plentyn. Trwy ddarparu sefydlogrwydd ariannol, gallwch gadw lefel o gysondeb ar gyfer eich plentyn ar ôl gwahanu a gallwch sicrhau bod eich plentyn yn cael y pethau sydd eu hangen arnynt cyn gynted â phosibl.

Mae llawer o rieni yn ei chael yn haws i weithio gyda rhiant arall eu plentyn unwaith byddant wedi trefnu cynhaliaeth plant.

Fel arfer mae’n well i’ch plentyn os gallwch chi a rhiant arall eich plentyn weithio pethau allan gyda’ch gilydd. Drwy wneud hyn, gallwch wella’r siawns o gadw pethau’n gwrtais gyda rhiant arall eich plentyn.

  • Mae llawer o rieni sydd wedi gwahanu yn ei chael yn haws i ddefnyddio trydydd parti fel ffrind neu aelod o’r teulu i helpu sefydlu cytundeb teuluol.
  • Mae’r gwasanaeth Opsiynau Cynhaliaeth Plant yn darparu gwybodaeth a chymorth i’ch helpu i wneud cytundeb teuluol yn rhad ac am ddim.
  • Os na allwch wneud cytundeb teuluol gallech ddefnyddio’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant i wneud trefniant statudol.

Mae’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn defnyddio rheolau yn seiliedig ar y Ddeddf Cynnal Plant.
Bydd angen i chi siarad gydag Opsiynau Cynhaliaeth Plant os ydych am ddefnyddio’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.

Ble gallaf fynd nesaf?