Mae ymchwil yn dangos, os gallwch chi a rhiant arall eich plentyn ddod o hyd i ffordd o gydweithio, gall fod yn llai o straen i’ch plentyn ac yn well i’ch perthynas yn y dyfodol.

Ffeithiau am gytundebau teuluol:

  • Rhad ac am ddim.
  • Hawdd a chyflym.
  • Cytundeb syml rhwng rhieni.
  • Mae’n help cael pethau ar ddu a gwyn.
  • Mae taliadau’n fwy tebygol o gael eu gwneud yn llawn ac ar amser.
  • Nid yw’n golygu un rhiant yn talu’r llall yn unig. Gall gynnwys talu am bethau fel gwisg ysgol neu dripiau allan ar gyfer eich plentyn. Gallwch hyd yn oed gyfrif gofal plant fel cynhaliaeth plant os yw’r ddau ohonoch yn cytuno i hyn.
  • Gallwch newid eich cytundeb fel mae eich amgylchiadau yn newid (cyn belled â bod y ddau ohonoch yn cytuno).
  • Mae help ar gael gan Opsiynau Cynhaliaeth Plant.

Mae gan Opsiynau Cynhaliaeth Plant amrywiaeth o offer am ddim i’ch helpu i wneud cytundeb teuluol, gan gynnwys cyfrifiadur cynhaliaeth plant a chanllaw trafod i’ch helpu i gael sgwrs am gynhaliaeth plant. Gallwch hefyd siarad gyda nhw ar y ffôn.

Ble gallaf fynd nesaf?