Nid yw yn hawdd dweud wrth blentyn bod chi a’ch partner yn mynd i wahanu. Felly, cyn gwneud unrhyw beth, sicrhewch eich bod wir yn gwahanu.

  • Os yn bosib, ceisiwch ddweud wrth eich plentyn gyda’ch gilydd.
  • Sicrhewch fod eich plentyn yn deall nad oes unrhyw fai arnyn nhw am hyn.
  • Sicrhewch eich plentyn bod mam a dad dal yn eu caru nhw.
  • Cadwch at y ffeithiau – mewn ffordd sy’n addas i oedran eich plentyn.
  • Ceisiwch beidio â rhoi bai ar mam na dad.
  • Helpwch blant bach i ddeall mewn ffordd sy’n hawdd iddyn nhw.

Atebwch gwestiynau plant yn onest. Unwaith byddant yn deall y pethau bach – bydd yn haws delio gyda’r newidiadau mawr.

Ble gallaf fynd nesaf?