Mae’ch plentyn yn debygol o deimlo bob math o bethau gwahanol. Gall fod yn gymysgedd o ddicter, tristwch, pryder, dryswch a chywilydd. Yn aml, mae plant yn ei chael yn anodd siarad am eu teimladau, ond byddwch yn gallu gweld eu hymateb ac yn gallu eu cefnogi drwy hyn.

Helpu a deall

  • Byddwch yn amyneddgar – gallai eich plentyn ddechrau camymddwyn.
  • Gadewch iddynt ddangos eu bod yn ddig neu’n drist – er bod hynny’n anodd i glywed.
  • Peidiwch â bod ofn ateb cwestiynnau yn onest.
  • Bydd eich plant yn teimlo’n fwy sicr os gallwch siarad gyda’ch gilydd yn aml.
  • Bydd siarad gyda’ch gilydd yn helpu plant i ddygymod gyda’r newidiadau.
  • Bydd rhaid i chi dderbyn y bydd newidiadau mewn ymddygiad eich plentyn.
  • Gosodwch reolau clir.
  • Cadwch eich teimladau personol am wahanu allan o olwg y plant.
  • Helpwch eich plentyn i gynnal bob perthynas pwysig yn y teulu.
  • Gall neiniau, teidiau, modryb neu ewythr, cefndryd a chyfneitherod helpu sicrhau eich plentyn.

Ble gallaf fynd nesaf?