Mae’n bwysig i weithio tuag at well cyfathrebiad mewn unrhyw berthynas. Pan mae’n dod at gynbartneriaid, bydd rhaid i’ch cyfathrebiad fod yn well nag erioed fel y gallwch weithio gyda’ch gilydd i fagu eich plentyn.

Gall gwell cyfathrebiad eich helpu i weithio’n well gyda’ch gilydd pan rydych yn gwneud trefniadau ar gyfer y plant a delio gydag unrhyw faterion yn ymwneud â’r plant.

Mae yna nifer o egwyddorion ar gyfer cyfathrebu’n well:

  • Derbyn mai eich cynbartner yw rhiant arall eich plentyn, ac felly, byddant wastad yn chwarae rhan ym mywyd eich plentyn – oni bai bod yna unrhyw faterion difrifol yn ymwneud gyda lles neu ddiogelwch.
  • Byddwch yn gwrtais a’u trin fel rydych eisiau cael eich trin eich hunan.
  • Gwrandewch ar beth mae eich cynbartner yn ei ddweud. Ceisiwch beidio dweud pethau cyhuddedig fel ‘ti byth yn …’ neu ‘ti bob tro yn …’. Mae defnyddio’r geiriau yma, yn cynhyrfu’r sefyllfa a gwneud pethau’n waeth.
  • Dylech ystyried ffyrdd eraill o gyfathrebu (neges testun, e-bost, ffôn) a chytuno ar yr amser a lle i gyfathrebu.
  • Os ydych yn gweld bod rhywbeth yn gweithio – dalwch ati. Os nad yw’n gweithio – rhowch gyfle i rywbeth newydd.
  • Gall cynllun magu plant fod yn ddefnyddiol gan y bydd yn rhoi’r cyfle i’r ddau ohonoch i ganolbwyntio ar anghenion eich plentyn.

Trwy ystyried yr egwyddorion yma, gallwch weithio ar wella lefelau eich cyfathrebu, gyda’r gobaith y bydd yn gwneud eich bywyd chi a’ch plentyn yn llawer haws.

Ble gallaf fynd nesaf?