Gall fod yn deimlad blinedig ac unig iawn i fod ar ben eich hun ar ôl gwahanu neu ysgaru a bod yn ‘riant sengl’. Dylech geisio rhoi mwy o amser i chi eich hun i ddod i arfer gyda’ch bywyd newydd. Gall siarad gyda rhywun fod yn un ffordd o feddwl am bethau yn gliriach. Gallai fod yn help i chi siarad gyda’ch ffrindiau a theulu.

Un broblem sy’n wynebu rhieni sengl yn aml yw’r ffaith eu bod yn ffocysu gymaint ar helpu eu plentyn i ddygymod, maent yn anghofio edrych ar ôl eu hunain. Fel rhiant sengl newydd byddwch yn mynd drwy lawer o newidiadau emosiynol, felly mae’n naturiol i beidio â theimlo fel chi eich hun. Ceisiwch gael cefnogaeth gan ffrindiau, teulu ac eraill. Mae digon o sefydliadau a allai eich helpu gyda phethau ymarferol a chefnogaeth emosiynol petaech yn teimlo eich bod ei angen.

Efallai y gallai helpu i siarad gyda rhieni eraill sy’n magu plant ar eu pen eu hunain. Gall fforymau ar-lein a grwpiau pobl sengl fod yn ffynhonnell enfawr o gefnogaeth. Peidiwch â theimlo bod yn rhaid i chi rannu popeth gyda’r byd. Dechreuwch drwy ymuno yn y sgwrs neu ddarllen am brofiadau pobl eraill. Mae’n gysur gweld nad ydych ar eich pen eich hun.

rhagor o wybodaeth

  • Eich Camau Nesaf

    (English) If you want more information and links tailored to your specific circumstances try this quick questionnaire to get the answers you may need.

Ble gallaf fynd nesaf?