Gall magu plant fod yn heriol ar y gorau, a pan fyddwch yn gwahanu, mae’n hawdd teimlo wedi’ch trechu. Fodd bynnag, mae yna lawer o gyngor ar fagu plant ar gael i’ch helpu.

Mae cyngor am fagu plant positif yn:

  • Sefydlu esiampl dda – mae plant yn dynwared beth maent yn ei weld, felly ceisiwch ymddwyn mewn ffordd rydych am iddynt hwy ymddwyn
  • Rheoli eich disgwyliadau – byddwch yn cael diwrnodau da a diwrnodau drwg, fel y bydd eich plant hefyd
  • Deall personoliaeth eich plentyn- bydd plentyn egnïol a phengryf yn debyg o fod angen eu trin yn hollol wanhaol i blentyn tawel a swil.
  • Cael i waelod yr achos – ydy eich plant yn chwarae i fyny oherwydd eu bod yn poeni am y gwahanu, neu oes unrhyw beth arall yn eu poeni?
  • Siarad gyda’ch plant am eu teimladau


Lle i gael cyngor ar fagu plant?

Mae cyngor ar fagu plant ar gael drwy sefydliadau fel Relate. Hefyd, mae gwasanaethau sy’n cynnwys Netmums yn rhedeg cyrsiau hyfforddiant ar lein ar gyngor magu plant. Hefyd, mae cyngor ar fagu plant ar gael trwy elusennau fel Barnado’s.Gweler y cysylltiadur ar waelod y dudalen hon am fwy o wybodaeth.