Os nad ydych wedi bod mewn perthynas o gwbl gyda rhiant arall eich plentyn, dylech dal geisio dod i gytundeb ar gyfer gofalu am blant a sicrhau eu sefydlogrwydd ariannol.

  • Ceisiwch annog eich plentyn i gael perthynas gyda’r rhiant arall os yw hynny’n bosib ac yn addas.
  • Os nad yw rhiant arall eich plentyn eisiau treulio amser gyda nhw, dylech wneud cytundeb ar gyfer cynhaliaeth ariannol.
  • Ceisiwch drefnu cytundeb teuluol rhwng eich gilydd.
  • Os nad yw cytundeb teuluol yn bosib, siaradwch gyda Opsiynau Cynhaliaeth Plant.

Ble gallaf fynd nesaf?