Wrth gynnig gwasanaethau, rydym eisiau eu gwneud yn hygyrch, hawdd, defnyddiol a dibynadwy. Wrth roi gwasanaethau ar y rhyngrwyd, gall hyn olygu gosod darnau bychain o wybodaeth ar eich dyfais, er enghraifft, eich ffôn symudol neu gyfrifiadur. Mae hyn yn cynnwys ffeiliau a elwir yn cwcis neu Cookies. Ni ellir eu defnyddio i’ch adnabod yn bersonol.

Defnyddir y darnau yma o wybodaeth i wella gwasanaethau ar eich cyfer, er enghraifft:

  • galluogi gwasanaeth i adnabod eich dyfais fel nad oes yn rhaid i chi roi’r un wybodaeth sawl tro yn ystod un tasg
  • adnabod eich bod wedi rhoi eich enw defnyddiwr neu gyfrinair yn barod fel nad oes yn rhaid i chi wneud hynny ar gyfer bob gwe-dudalen a ofynnir amdani
  • mesur faint o bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau, fel y gellir eu gwneud yn haws i’w defnyddio a bod digon o le i sicrhau eu bod yn gyflym

Gallwch reoli’r ffeiliau bychain yma eich hunan a rheoli pa rai rydych eisiau eu cadw a pha rai i ddileu. Cewch wybodaeth am sut i wneud hyn yn www.aboutcookies.org

Ein defnydd ni o cwcis

Mae Google Analytics yn gosod cookies i’n help i amcangyfrif yn gywir faint o ymwelwyr sy’n edrych ar ein gwefan a faint o ddefnydd a wneir:

Enw:_utma
Cynnwys arferol: rhif a gynhyrchir ar hap
Darfod ar ôl: 2 flynedd

Enw:_utmb
Cynnwys arferol: rhif a gynhyrchir ar hap
Darfod ar ôl: 30 munud

Enw:_utmc
Cynnwys arferol: rhif a gynhyrchir ar hap
Darfod ar ôl: i’r defnyddiwr adael y porwr

Enw:_utmd
Cynnwys arferol: rhif a gynhyrchir ar hap a gwybodaeth am sut daethoch i’r wefan (e.e. yn uniongyrchol neu drwy gysylltiad, chwilio organic neu chwilio taliedig)
Darfod ar ôl: 6 mis

Am fanylion am cookies Google dylech edrych ar eu gwefan