Sorting out Separation is moving to GOV.UK. You do not need to do anything. All pages will be redirected.

Arian a Gwaith

Gall gwahanu ac ysgaru for yn ddrud. Gall olygu gorfod delio gyda materion fel rhannu incwm, costau cyfreithiol a chostau ychwanegol newydd fel talu am ofal plant.

Cynnigwn ganllaw ar sut gallwch chi a’ch cynbartner reoli materion ariannol rhwng eich gilydd. Hefyd, ceir gwybodaeth am fudd-daliadau a ble i gael cyngor am fod mewn dyled.