(English) Once you have separated, your financial situation might change and this will make work and benefits even more important to sort out. Find out how your new situation affects your work and benefits, make sure you are getting all the benefits you are entitled to and explore ways to get or stay in work now that you have separated.

Separation brings with it a number of challenges, one of the most prominent being financial worries. When you are looking for any help with finances, you may often ask the question “what benefits can I claim?”.

Living apart from your partner may mean you have less money to live on and you will have to manage your finances differently. You may be entitled to certain benefits or tax credits if you:

 • are unemployed
 • have low earnings or work limited hours
 • are bringing up children
 • are ill or have a disability
 • have children with special needs
 • are a lone parent
 • are expecting a baby

Os ydych wedi gwahanu neu ysgaru, efallai eich bod yn gymwys i wneud cais am fudd-daliadau newydd neu gael symiau uwch o’r budd-daliadau rydych yn eu cael yn barod.

At ddibenion treth a budd-daliadau, rydych yn cael eich trin fel eich bod wedi gwahanu os nad ydych chi a’ch cyn-bartner bellach yn byw gyda’ch gilydd. Rhaid eich bod wedi gwahanu’n barhaol er mwyn i chi allu gwneud cais am y budd-daliadau perthnasol. Os mai dros dro yn unig ydych wedi gwahanu (er enghraifft, os ydych yn rhagbrofi gwahanu neu’n credu y byddwch yn ailgymodi eich perthynas) efallai na fyddwch yn gallu gwneud cais am godiad yn eich budd-daliadau neu am fudd-daliadau newydd.

Os ydych yn cael rhai budd-daliadau yn barod, dylech ddweud wrthGyllid a Thollau EM (HMRC)am unrhyw newid yn eich amgylchiadau. Trwy ddiweddaru Cyllid a Thollau EM gyda’ch sefyllfa, gallant roi gwybod i chi am unrhyw newidiadau a allai ddigwydd i’ch budd-daliadau, p’ un ai bydd yn godiad neu ostyngiad i daliadau penodol.

Fodd bynnag, os nad ydych yn rhoi gwybod i Cyllid a Thollau EM am newidiadau, efallai y byddwch yn colli allan ar fudd-daliadau sydd gennych hawl iddynt neu yn cael mwy na ddylech ei gael sy’n gallu arwain at ddirwyon costus.

Dilynwch y linciau isod i weld pa fudd-daliadau y mae gennych hawl i’w cael.

Ble gallaf fynd nesaf?

 • Black and White image of the crown
  Gov.UK - Budd-daliadau

  Gwybodaeth gan Gov.UK am amrywiaeth o fudd-daliadau gan gynnwys credydau treth a phwy all hawlio beth.

 • Gingerbread - Ffeithlen budd-daliadau

  Ffeithlen yn egluro pa gymorth ariannol y gallech ei gael fel rhiant unigol - gan Gingerbread. Hefyd, cewch gysylltiadau i wybodaeth arall allai fod yn help i chi.

 • Cyngor Ar Bopeth - Budd-daliadau

  Mae'r ganolfan Cyngor Ar Bopeth yn rhoi gwybodaeth am fudd-daliadau a chredydau treth, beth bynnag yw'ch sefyllfa.