Mae Budd-dal Plant yn daliad di-dreth y gallwch wneud cais amdano i’ch helpu i dalu am gynnal eich plentyn.

Ffeithiau am Fudd-dal Plant:

  • Fel arfer, caiff ei dalu bob pedair wythnos, ond weithiau bob wythnos.
  • Mae gwahanol gyfraddau yn cael eu talu ar gyfer bob plentyn.
  • Os oes gennych incwm o £50,000 neu fwy, gall tâl treth newydd effeithio’r swm a delir.

Fel arfer, bydd taliadau Budd-dal Plant yn stopio pan fydd eich plentyn yn cyrraedd 16 oed, oni bai eu bod mewn addysg neu hyfforddiant sy’n cyfrif ar gyfer Budd-dal Plant. Er enghraifft, nid yw cwrs addysg safon uwch fel gradd prifysgol yn cyfrif.

Ble gallaf fynd nesaf?