Cyhoeddwyd hwn yn wreiddiol gan y Gwasanaeth Cynghori Arian. Nid yw’r Adran Waith a Phensiynau yn gyfrifol am ei gynnwys na’i gywirdeb.