Os ydych yn chwilio am swydd newydd, neu yn edrych i gael eich dyrchafu yn eich swydd bresennol, efallai y byddwch am gael datblygu eich sgiliau er mwyn gwella eich cyfleon gyrfaol.

Mae sawl cynllun ar gael i’ch helpu os ydych yn chwilio am swydd, ac mae rhai yn rhoi’r cyfle i chi ddysgu tra eich bod mewn gwaith.

Os ydych eisoes mewn gwaith, efallai y gallwch gael hyfforddiant drwy eich cyflogwr. Os ddim, holwch eich coleg neu ganolfan hyfforddi leol am gyrsiau addas.

Ble gallaf fynd nesaf?