Sorting out Separation is moving to GOV.UK. You do not need to do anything. All pages will be redirected.

Eich cartref

Ar ôl gwahanu neu ysgaru, gall rhoi trefn ar arian y teulu a ble rydych am fyw eich gwneud yn bryderus.

Byddwch angen deall eich hawliau cyfreithiol a’ch cyfrifoldebau yn ymwneud â’ch cartref ac efallai byddwch angen gwybodaeth am dai cymdeithasol a thai fforddiadwy er mwyn sicrhau sefydlogrwydd ar eich cyfer chi a’ch plant.

A road with houses