Yn aml, gall gwahanu oddi wrth bartner olygu fod yn rhaid i un neu’r llall orfod symud allan o’r cartref teuluol. Pan fydd hyn yn digwydd, mae’n bwysig bod gan y person arall rhywle i fynd. Gall bod yn ddigartref fod yn bryder difrifol i bobl sy’n darganfod eu bod heb gartref ar ôl gwahanu.

Mae’n swnio’n amlwg, ond gall bod heb gartref gael effaith difrifol iawn ar eich bywyd ac ar fywyd eich plentyn. Os ydych yn poeni am fod yn ddigartref neu yn meddwl eich bod mewn unrhyw risg gael eich gwneud yn ddigartref, rydych angen cael cyngor mor fuan â phosib.

  • Dod o hyd i’ch dewisiadau a hawliau fel person digartref- Mae gennych hawliau a dewisiadau ac felly mae’n bwysig eich bod yn chwilio amdanynt. Ceisiwch gysylltu gyda Homeless UK neu Shelter Cymru am fwy o wybodaeth.

 

  • Gofynnwch am gyngor- efallai na fydd yn rhaid i chi adael y cartref sydd gennych gyda’ch cynbartner. Weithiau mae yna ffyrdd o gyd-fyw, hyd yn oed os yw hyn nes bydd eich amgylchiadau yn gwella.

 

  • Siaradwch gyda’ch cyngor lleol- efallai gallant eich helpu gyda lloches argyfwng neu lety dros dro. Bydd hyn, gobeithio, yn rhoi’r amser y byddwch ei angen i ddod o hyd i lety arall.

 

Mae’r syniad o fod yn ddigartref yn ddychrynllyd i ran fwyaf ohonom, ond mae yna nifer o sefydliadau sy’n gallu eich helpu cyn y byddwch yn gwynebu bywyd ar y stryd. Cofiwch, nid ydych ar eich pen eich hunain. Am fwy o wybodaeth a help gyda bod yn ddigartref, cysylltwch gydag un o’r sefydliadau isod.

Ble gallaf fynd nesaf?