Rhowch eich barn i ni ar y nod HSSF

Dewiswch bob un sy’n berthnasol.

Dewiswch bob un sy’n berthnasol.

“Roedd y broses o wneud cais am y nod HSSF yn hawdd ac yn syml”

“Roedd y broses ailasesu ar gyfer y nod HSSF yn hawdd ac yn syml”

Select all that apply.

Dewiswch bob un sy’n berthnasol.

“Mae meini prawf HSSF yn ategu ein nodau sefydliadol a chyflawni gwasanaethau”

Dewiswch bob un sy’n berthnasol.

Dewiswch bob un sy’n berthnasol.

Dywedwch wrthym enw eich sefydliad os hoffech gymryd rhan mewn ymchwil pellach.

Rhowch eich rhif ffôn i ni os hoffech gymryd rhan mewn ymchwil pellach.

Rhowch eich cyfeiriad ebost i ni os hoffech gymryd rhan mewn ymchwil pellach.

Os ydych angen help cwblhau’r ffurflen yma, ebostich y tîm cefnogaeth HSSF .