Nodwch, oni bai y dywedir fel arall, mae’r wybodaeth yma yn berthnasol i Gymru a Lloegr yn unig. Os ydych yn byw yn yr Alban, ceir wybodaeth a chyngor yn Parenting accross Scotland. Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i NI direct.

Mae’r wybodaeth isod yn berthnasol i barau priod un rhyw a’r rhyw arall, oni nodir yn wahanol.

Gallwch ffeilio am ysgariad os ydych wedi bod yn briod am o leiaf blwyddyn ac mae un o’r ffeithiau uchod neu’r rhesymau dros ysgariad yn berthnasol i chi. Mae’n rhaid bod gennych briodas sy’n cael ei gydnabod yn gyfreithiol yn y DU a bod gennych gartref parhaol yng Nghymru a Lloegr.

Er mwyn cael ysgariad rhaid profi bod y briodas wedi dod i ben ac nad oes gobaith ei hachub. I gael ysgariad rhaid i chi roi tystiolaeth i brofi un o’r “ffeithiau” canlynol i brofi bod eich priodas wedi darfod yn anadferadwy:

 1. Bod eich gŵr neu’ch gwraig wedi godinebu gyda pherson o’r rhyw arall iddyn nhw (er os ydych yn parhau i fyw gyda hwy am fwy na 6 mis ar ôl i chi gael gwybod, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio hyn).
 2. Eu bod yn eich gadael am fwy na 2 flynedd (sy’n golygu eu bod wedi eich gadael ac yn byw ar wahân i chi heb eich cytundeb aheb reswm da).
 3. Rydych wedi byw ar wahân am ddwy flynedd ac mae’r ddau ohonoch yn cytuno i’r
  ysgariad.
 4. Rydych wedi byw ar wahân am bum mlynedd (dim angen cytundeb rhyngddoch).
 5. Ymddygiad afresymol – eich gŵr neu’ch gwraig wedi ymddwyn yn y fath fodd na
  ellir disgwyl i chi fyw gyda nhw.

Mae gwahanu’n gyfreithiol yn gadael i chi byw ar wahan, heb orfod ysgaru neu ddiddymu partneriaeth sifil.

Gallwch ofyn i wahanu’n gyfreithiol am yr un rhesymau ac ysgaru, e.g:

 • godinebu
 • ymddygiad afresymol

Fodd bynnag, nid oes angen i chi ddangos bod y briodas wedi darfod yn anadferadwy.Bydd angen cwblhau deiseb gwahanu a’u hanfon at y llys er mwyn cael gwahanu’n gyfreithiol.

Bydd y gost o ysgaru yn dibynnu ar y camau byddwch yn eu dilyn yn eich achos ysgaru. Mae’r gost o ysgaru llawer uwch os bydd angen mynd i’r llys, neu ddefnyddio cyfreithiwr. Bydd dyfynbrisiau cost ysgariad yn amrywio yn dibynnu ar y cyfreithiwr a ddefnyddiwch ar gyfer achosion ysgariad, a chymhlethdod eich achos. Bydd rhai cyfreithwyr yn cynnig pris sefydlog am gost ysgariad.

Am wybodaeth am sut i gael ysgariad, ewch i’n tudalen ‘Y broses ysgaru’.

Ble gallaf fynd nesaf?