Nodwch, oni bai y dywedir fel arall, mae’r wybodaeth yma yn berthnasol i Gymru a Lloegr yn unig. Os ydych yn byw yn yr Alban, ceir wybodaeth a chyngor yn Parenting accross Scotland. Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i NI direct.

Bydd y broses a’r termau a ddefnyddir ychydig yn wahanol rhwng Cymru a Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon gan nad yw’r gyfraith yr un peth ar draws y cyfan o Gymru a Lloegr.

Er mwyn diddymu partneriaeth sifil, bydd yn rhaid i chi brofi bod y bartneriaeth wedi dod i ben ac nad oes gobaith ei hachub.

Rhaid i chi roi tystiolaeth i brofi un o’r “ffeithiau” canlynol:

  1. Mae eich partner sifil wedi eich gadael am ddwy flynedd (sy’n golygu eu bod wedi eich gadael ac yn byw ar wahân heb eich cytundeb a heb reswm da).
  2. Rydych wedi byw ar wahân am ddwy flynedd ac mae’r ddau ohonoch yn cytuno i’r diddymiad Rydych wedi byw ar wahân am bum mlynedd (nid oes angen cytundeb).
  3. Ymddygiad afresymol – mae eich partner sifil wedi ymddwyn mewn ffordd nad oes disgwyl i chi allu byw gyda nhw.

Gallwch wneud cais i ddod â’ch partneriaeth sifil i ben -“diddymu partneriaeth sifil” – os ydych wedi bod mewn partneriaeth sifil am o leiaf blwyddyn a bod un o’r ffeithiau canlynol yn berthnasol. Mae’n rhaid bod gennych bartneriaeth sifil sydd yn cael ei chydnabod yn gyfreithiol yn y Deyrnas Unedig a bod gennych gartref barhaol yng Nghymru neu Lloegr er mwyn dod â’ch partneriaeth sifil i ben neu ei diddymu.

Mae 3 prif gam i ddod â’ch partneriaeth sifil i ben:

  1. Ffeilio deiseb diddymu partneriaeth sifil-mae’n rhaid i chi wneud cais i’r llys am ganiatâd i ddod â’ch partneriaeth sifil i ben a dangos rhesymau pam.
  2. Gwneud cais am orchymyn amodol-mae’n datgan eich bod yn gallu dod â’ch partneriaeth sifil i ben, ac y cewch wneud cais amdano os yw eich partner yn cytuno gyda’ch deiseb diddymu partneriaeth sifil NEU os oes gennych wrandawiad llys ac mae’r barnwr yn penderfynu rhoi gorchymyn amodol i chi.
  3. Gwneud cais am orchymyn terfynol – bydd yn dod â’ch partneriaeth sifil i ben neu yn ei diddymu’n gyfreithiol, a gellir gwneud cais amdano chwe wythnos ar ôl i chi gael y gorchymyn amodol.

Mae’r ffurflenni a deiseb diddymu partneriaeth sifil ar gael yn Gov.uk ar dudalen Dod â Phartneriaeth Sifil i ben.

Ble gallaf fynd nesaf?