Nodwch, oni bai y dywedir fel arall, mae’r wybodaeth yma yn berthnasol i Gymru a Lloegr yn unig. Os ydych yn byw yn yr Alban, ceir wybodaeth a chyngor yn Parenting accross Scotland. Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i NI direct.

Beth yw Cymorth Cyfreithiol?

Gallwch ddefnyddio cymorth cyfreithiol ym mhob math o achosion, mewn achosion teulu, gall cymorth cyfreithiol helpu i dalu costau:

  • Cyfryngu teuluol, gan gynnwys cyngor cyfreithiol ar unrhyw gytundeb y byddwch yn ei wneud.
  • Cyngor a chynrychiolaeth gyfreithiol yn y llys ar gyfer achosion teulu os;
  • ydych o dan 18 mlwydd oed
  • ydych chi neu eich plant wedi cael eich brifo, cam-drin neu eich bygwth gan eich partner
  • eich bod mewn priodas dan orfod

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf bu nifer o newidiadau o ran pwy sy’n gymwys i dderbyn cymorth cyfreithiol am ysgariad.
Er mwyn bod yn gymwys i gael cymorth cyfreithiol ar gyfer ysgariad, fel arfer bydd angen i chi ddangos na allwch fforddio i dalu am y cymorth cyfreithiol eich hun a bydd angen i chi ddangos eich bod chi neu eich plentyn:

  • wedi cael eich cam-drin
  • eich bod mewn priodas dan orfod
  • Eich bod o dan 18 mlwydd oed.

Efallai y bydd angen i chi hefyd gyfrannu at y costau neu ei dalu yn ôl yn ddiweddarach.

Ble gallaf fynd nesaf?