Nodwch, oni bai y dywedir fel arall, mae’r wybodaeth yma yn berthnasol i Gymru a Lloegr yn unig. Os ydych yn byw yn yr Alban, ceir wybodaeth a chyngor yn Parenting accross Scotland. Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i NI direct.

Os ydych yn gwahanu, bydd angen i chi gytuno gyda’ch cyn partner sut i ddelio gyda phethau ymarferol.

Os oes gennych blant, mae’n bwysig canolbwyntio ar beth sydd orau i’ch plentyn.

 • Ceisiwch ffurfio perthynas newydd i gydweithio a magu plant ar y cyd.
 • Canolbwyntiwch ar fod yn rhieni – nid dadlau a gweld bai.
 • Rhaid i’r llys ystyried anghenion y plant, nid beth mae’r rhiant eisiau.

Ble gallaf fynd nesaf?

 • Resolutions logo
  Resolution - opsiynau i deuluoedd sy'n gwahanu

  Mae Resolution yn gorff sy'n cynnwys 6,500 o bobl proffesiynol sy'n gweithio mewn cyfraith teulu ac sy'n cymryd agwedd tuag at deuluoedd yn gwahanu sydd byth yn ymosodol. Yma, maent yn rhoi gwybodaeth amyr opsiynau sydd ar gael i deuluoedd sy'n gwahanu.

 • National Family mediations logo
  National Family Mediation - Find a service near you

  (English) National Family Mediation is the largest provider of family mediation in England and Wales. Its experienced professional mediators can help you settle property, finance and parenting arrangements, without the need for a court room battle.

 • Gingerbread - Helpu i gytuno pan ddaw perthynas i ben

  Mae Gingerbread yn rhoi gwybodaeth arbennigol, cyngor, cymorth ymarferol ac yn ymgyrchu ar gyfer teuluoedd un rhiant. Mae ganddynt linell gymorth am ddim, gwefan sy'n llawn gwybodaeth a fforymau yn ogystal â chynnig cyfleon hyfforddi.

 • The money advice service logo
  Gwasanaeth Cynghori Ariannol - Dod i gytundeb teg

  Mae'r Gwasanaeth Cynghori Ariannolyn cynnig gwybodaeth am faterion fel hyn yma.