Nodwch, oni bai y dywedir fel arall, mae’r wybodaeth yma yn berthnasol i Gymru a Lloegr yn unig. Os ydych yn byw yn yr Alban, ceir wybodaeth a chyngor yn Parenting accross Scotland. Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i NI direct.

Ar ôl gwahanu, rhaid trin a thrafod drwy gyfathrebu a chydweithio er mwyn cael yr atebion sy’n deg i’r ddwy ochr.

Er mwyn i hyn weithio, rhaid i chi:

 • rhoi anghenion y plentyn yn gyntaf
 • rhoi eich teimladau personol am ddiweddu’r berthynas i un ochr
 • bod yn agored ac yn onest
 • anghofio am achyb blaen ar eich gilydd
 • gallu cyfaddawdu
 • Ble, sut a phryd i siarad gyda’r rhiant arall
 • Beth i siarad amdano
 • Pa bethau i’w blaenoriaethu
 • Ar ba bethau gallwch gyfaddawdu

Ble gallaf fynd nesaf?

 • (English) netmums logo
  Netmums - Negodi gyda'ch cyn-bartner

  Gwybodaeth a chymorth am sut i siarad gyda rhiant arall eich plentyn am drefniadau plant - gan Netmums.

 • Resolutions logo
  Resolution - Negodi

  Eglurhad o'r gwahanol fathau o negodi a thrin a thrafod y gall rhieni sy'n gwahanu neu ysgaru fynd drwyddo. daw'r wybodaeth yma o Resolution.

 • Separated Dads - Negodi

  Mae'r wybodaeth yma ar gyfer rhieni sydd wedi gwahanu ac sydd eisiau cael gwybod mwy am sut gall cyfryngu eu helpu i drin a thrafod gyda'r rhiant arall.