Nodwch, oni bai y dywedir fel arall, mae’r wybodaeth yma yn berthnasol i Gymru a Lloegr yn unig. Os ydych yn byw yn yr Alban, ceir wybodaeth a chyngor yn Parenting accross Scotland. Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i NI direct.

Bron bob amser, mae’n well i deulu sy’n gwahanu os gallant weithio pethau allan rhwng ei gilydd.

Mae cyfraith gydweithredol yn broses gyfreithiol ble bydd cyplau sy’n gwahanu yn gweithio gyda chyfreithwyr a phobl proffesiynol eraill (fel cyfryngwyr teulu) i wneud trefniadau.

Bydd y ddau ohonoch yn llofnodi contract sy’n eich ymrwymo i’r broses ar y dechrau a bydd gan y ddau ohonoch gyfreithiwr bob un.

Nid oes cymorth cyfreithiol i’w gael ar gyfer sesiynau cyfraith gydweithredol.

Os ydych yn gweld cyfryngwr teulu, gofynnwch iddynt yn y cyfarfod pwy sy’n gallu cynnig gwasanaeth cyfraith gydweithredol yn eich ardal chi.

Ble gallaf fynd nesaf?

 • Resolutions logo
  Resolution - Cyfraith teulu gydweithredol

  Mae Resolution yn gorff sy'n cynnwys 6,500 o bobl proffesiynol sy'n gweithio mewn cyfraith teulu ac sy'n cymryd agwedd tuag at deuluoedd yn gwahanu sydd byth yn ymosodol. Yma, maent yn rhoi gwybodaeth am beth yw cyfraith gydweithredol.

 • FindLaw UK- What is collaborative law?

  FindLaw UK provides information on the law surrounding marriage, family, divorce and dissolution. You can find information on collaborative law here.

 • Family Mediators Association - Collaborative law

  Information on collaborative law from the Family Mediators Association who are experts in family mediation and represent over 400 skilled mediators.