Nodwch, oni bai y dywedir fel arall, mae’r wybodaeth yma yn berthnasol i Gymru a Lloegr yn unig. Os ydych yn byw yn yr Alban, ceir wybodaeth a chyngor yn Parenting accross Scotland. Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i NI direct.

Dim ond llys sy’n gallu dod a’ch priodas neu bartneriaeth sifil i ben, ond nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i chi fynd i’r llys am wrandawiadau llys.

Os ydych yn ysgaru neu’n dod a phartneriaeth sifil i ben, bydd yn rhaid i chi wneud cais i’r llys am ganiatâd (trwy wneud cais am ddyfarniad amodol neu orchymyn amodol), a gwneud cais i’ch ysgariad neu bartneriaeth bod yn un terfynol (wrth wneud cais am ddyfarniad amodol neu orchymyn terfynol).

Y dewis diwethaf ddylai’r llys fod mewn achosion teuluol oni bai bod yna faterion sy’n gysylltiedig â diogelwch neu argyfwng, er enghraifft cam-drin plant neu drais yn y cartref. Mae ffyrdd eraill i ddatrys anghydfodau a allai gael eu defnyddio cyn neu yn lle i’r llys.

O 22ain Ebrill 2014 ymlaen, os ydych yn bwriadu mynd i’r llys oherwydd anghydfod am blant neu arian, bydd yn rhaid i chi fynychu Cyfarfod Asesu Gwybodaeth Cyfryngu i weld os gall cyfryngu helpu (oni bai fod amgylchiadau arbennig). Dewch o hyd i fwy am gyfryngu.

Bydd y math o ffurflenni a dogfennau byddwch eu hangen i wneud cais yn dibynnu ar beth mae eich cais ar ei gyfer. Ewch i gov.uk i gael gwybodaeth am gael ysgariad neu ddod a phartneriaeth sifil i ben.

Ble gallaf fynd nesaf?