Nodwch, oni bai y dywedir fel arall, mae’r wybodaeth yma yn berthnasol i Gymru a Lloegr yn unig. Os ydych yn byw yn yr Alban, ceir wybodaeth a chyngor yn Parenting accross Scotland. Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i NI direct.

Mae cyfraith teulu yn adran o’r gyfraith sy’n delio gyda materion sy’n ymwneud â’r teulu. Mae’r materion cyfreithiol sy’n cael eu hymdrin ag o dan gyfraith teulu yn cynnwys:

 • priodasau a phartneriaethau sifil
 • ysgaru, dirymiad, eiddo ag asedau eraill
 • alimoni/cynhaliaeth briodasol
 • cronfeydd ymddiriedolaeth teulu

Os oes gennych blant, mae cyfraith teulu hefyd yn ymdrin â:

 • cynhaliaeth plant
 • trefniadau gofal i blant
 • anghytuno am dadolaeth
 • cam-drin plant a chipio plant
 • mabwysiadu a benthyg croth

Mae cyfraith teulu yn seiliedig ar y Ddeddf Cyfraith Teulu 1996. Mae’r Ddeddf Cyfraith Teulu yn dweud sut y dylai anghytundebau cyfreithiol ar faterion teuluol cael eu hymdrin.

Mae’r Ddeddf Cyfraith Teulu hefyd yn pennu’r:

 • rheolau am gymorth cyfreithiol ar gyfer materion cyfraith teulu
 • rheolau sy’n berthnasol i gyfryngu ar gyfer datrys anghytundebau teuluol

Ble gallaf fynd nesaf?