Sorting out Separation is moving to GOV.UK. You do not need to do anything. All pages will be redirected.

Problemau Perthynas a Gwrthdaro

Yn ystod y broses o wahanu, mae’n normal i deimlo’n ddig, blin neu drist pan fyddwch yn meddwl am eich cynbartner a’ch problemau perthynas.
Gall dysgu i ddelio gyda’ch cynbartner heb wrthdaro olygu y gallwch adeiladu perthynas newydd a gwell dyfodol i chi a’ch plant ar ôl gwahanu.

Heated discussion between divorced couple