Nid gwahanu ei hunain sy’n gallu achosi niwed i’ch plant, ond y lefel o wrthdaro mewn perthynas maent yn ei weld neu glywed rhwng rhieni. Mae hyn yn cael ei gydnabod yn gyffredinol fel bod yn niweidiol iawn.

Dylech ddysgu sut i ddelio gyda’ch gwahaniaethau gyda’r rhiant arall fel y gallwch fagu eich plant ar y cyd a chreu’r dyfodol gorau bosib iddynt. Gall cyfryngu teuluol eich helpu i wneud hyn -mae rhai cyfryngwyr wedi eu hyfforddi i siarad gyda phlant hefyd.

Yn aml, mae dadlau sydd wedi eu hachosi gennych chi neu’r rhiant arall yn codi oherwydd bod un ohonoch yn:

  • Cael trafferth delio gyda’u teimladau am wahanu.
  • Anhapus gyda threfniadau sy’n ymwneud a’r plant.
  • Anhapus gydag agwedd neu ymddygiad y rhiant arall.

Fel arfer, gall y rhan fwyaf o bobl ddweud pan mae dadl ar fin dechrau, felly mae’n bwysig adnabod yr arwyddion a dysgu sut i osgoi gwrthdaro o fewn y berthynas.

Gall ei gwneud yn fwy anodd delio gyda gwahanu wrth wneud pethau fel:

  • Stopio cyswllt gyda’r plant.
  • Bygwth mynd a’r plant i ffwrdd.
  • Gwrthod siarad gyda’ch gilydd.
  • Peidio â chadw at drefniadau.
  • Beirniadu eich gilydd.
  • Torri pethau, gweiddi neu ymddwyn yn ymosodol.

Fel arfer, mae mynd ati fel hyn yn achosi problemau i bawb – gan gynnwys y person sy’n gwneud y pethau hyn.

Ystyriwch gyfryngufel ffordd o’ch helpu i wneud penderfyniadau pwysig cyn y byddwch yn gwahanu.

Ble gallaf fynd nesaf?