Sorting out Separation is moving to GOV.UK. You do not need to do anything. All pages will be redirected.

Eich iechyd

Gall gwahanu fod yn amser anodd iawn i bawb. Gall profiad fel ysgaru achosi i chi gael trafferth cysgu, teimlo’n bryderus neu ddechrau yfed mwy nag arfer er mwyn eich helpu i ymdopi.
Dylech ganolbwyntio ar eich iechyd er mwyn eich helpu i fod yn ddigon cryf i wynebu dyfodol heb eich cynbartner.

A lady sat on the stairs getting help over the phone