Mae’n naturiol i deimlo’n ddig neu’n flin wrth wahanu. Ond pan mae gennych blant, mae delio gyda’ch tymer yn bwysicach fyth.

Mae dicter yn gwbl naturiol os nad ydych yn hapus am bethau neu yn methu eu rheoli. Mae dicter yn naturiol ond gall greu problemau pan fydd yn niweidio’r bobl rydych yn eu caru. Bydd hyn fel arfer yn dibynnu ar sut byddwch yn mynegi eich dicter.

Mae delio gyda’r dicter yma yn rhan bwysig o ddelio gyda gwahanu. Ceisiwch beidio cadw’ch holl ddicter tu fewn – gall eich gwneud yn sâl. Gall meddwl am beth sy’n eich gwneud mor ddig a delio gyda’ch dicter eich helpu i symud ymlaen.

Pan fyddwch yn meddwl am sut i ddelio gyda’ch dicter, ceisiwch ganolbwyntio ar beth sydd fwyaf pwysig yn hytrach na phoeni am bob peth bach sy’n cael chi lawr.

  • Rhowch deimladau eich plant gyntaf.
  • Meddyliwch beth sydd orau iddyn nhw.
  • Ceisiwch beidio â dadlau o flaen eich plant.

Ceisiwch feddwl i weld os yw beth sy’n eich gwneud yn ddig yn digwydd nawr, neu os yw i wneud gyda rhywbeth yn y gorffennol. Mae digon o gefnogaeth ar gael i’ch helpu i ddysgu sut i ymdopi gyda dicter a straen.

Mae nifer o sefydliadau a allai’ch helpu gyda’ch dicter. Er enghraifft, gallwch gael help gan eich meddyg teulu neu gan elusen fel Mind.

Os nad ydych yn barod i gael help, gallech geisio trafod eich teimladau gydag aelod o’r teulu neu ffrind agos.

Ble gallaf fynd nesaf?